Phân biệt chi tiết cổng nhôm đúc và cổng gang đúc

Dưới đây là một số vài yếu tố so sánh cơ bản về cổng nhôm